Buhar Tesisatı ve Buhar Kazanı Tesisatı Çözümleri

Buhar sanayi alanında sıkça kullanılan ve çok iyi özellikleri olan bir ısı transfer akışkanıdır. Buhar tesisatı sıcak su, kaynar su veya termik yağlara göre daha komplekstir. Yapımda ve işletmede bilgi, tecrübe ve özen gerektirir.

Buharın ana kullanım alanları endüstriyel, ısıtma ve termik santrallerde elektrik üretimidir.

buhar kazanı tesisatı

Buhar Tesisatı

Buhar tesisatı aşağıdaki sistemlere ayrılabilir;

 • Buhar kazanı tesisatı sistemi
 • Yakıt devresi sistemi
 • Su besleme sistemi
 • Kazan dairesindeki buhar devresi
 • Buhar kullanım devresi
 • Kondens devresi
 • Isı ekonomisiyle ilgili cihaz ve devreler

Buhar Kazanı

Endüstriyel alanda buhar kazanı tesisatında en yaygın kullanılan kazan tipi alev duman borulu (skoç tipi) kazanlardır. Su borulu kazanlara sanayi alanında ancak özel hallerde ihtiyaç duyulur.

skoç tipi buhar kazanı

Kazan seçilirken;

 • Çalışma basıncı gereksiz yere yüksek seçilmemelidir. Eğer farklı basınçta buhara ihtiyaç duyuluyorsa ve farklı basınçlardaki buhar gereksinimi anlamlı orandaysa, farklı basınçta çalışan kazanlar ve buhar devreleri oluşturmak faydalı olacaktır.
 • Buhar kapasitesi iyi belirlenmelidir. Kazanları büyük seçerek düşük kapasitelerde çalıştırmak önemli verim düşüklüklerine neden olacağından gelecek için düşünülen buhar ihtiyaçları için şuan gerekli olmayacak kadar büyük kazan seçmek yerine, birden çok sayıda kazan seçmek, projeyi buna göre yapıp, buhar kazanı yerlerini ayırmak ve gelecek için planlanan kazanı hemen tesis etmemek en iyi çözümdür.
 • Birden fazla kazan seçiminde kazan kapasiteleri kullanım alanındaki risk faktörüne bağlıdır. Eğer risk alınabiliyorsa, kazan kapasiteleri yedeksiz veya kısmen yedekli seçilebilir.
buhar tesisatı

Buhar Kazanı Tesisatı İşlerimiz;

 • Buhar Sistemleri Proses Mühendisliği
 • Buhar Sistemleri Etüt Çalışmaları
 • Kondenstop Buhar Kaçağı Kontrolü
 • Buhar Kalite Testi (Buhar Kuruluk Ölçümü)
 • Buhar Cihazları
 • Temiz Buhar Cihazları
 • Basınçlı Hava Cihazları
 • Su, Sıcak Su Vanaları
 • Proje Destek Hizmetleri
 • Buhar Tesisatları ve Buhar Uygulamaları
 • Buhar Armatürleri
 • Kazan Blöf Sistemleri
 • Flaş Buhar Sistemi Uygulamaları
 • Temiz Buhar Sistemleri

Daha fazla bilgi almak için buhartesisatlari.com web adresimizi ziyaret edebilir veya direkt bizimle iletişime geçebilirsiniz.